SK

O projektu

Cílem projektu je vytvořit efektivní pomůcku, která pomůže zapojit do výuky historické události odehrávající se v regionu jihovýchodní Moravy a západního Slovenska na sklonku 2. světové války. Smyslem je pomocí inter-aktivní mapy začlenit dané lokální téma do obecných česko-slovenských dějin a ukázat jejich správné umístění na časové ose.

Interaktivní mapa, která je zpracována v českém a slovenském jazyce je rozdělena do dvou částí:
1. část zahrnuje obecný úvod. Mapa představuje rychlý přehled dějinných souvislostí od prvního osídlení až po současnost. Provedení je řešeno formou videosmyčky. Návštěvník si uvědomí souvislosti, kam správně zařadit události 2. světové války, které jsou detailněji pojednány v druhé části mapy.
2. část spočívá v zobrazení česko-slovenského regionu. Středobodem mapy je Ploština a okruh přibližně 35-40 km po stranách česko-slovenské hranice. Do tohoto prostoru jsou položeny nejdůležitější historické momenty spojené s činností partyzánského odboje a aktivitami nacistického represivního aparátu v letech 1944–1945.

Partneři